Infant
Infant Wikipedia.
Infant vrouwelijk: infante 1 is een dynastieke titel die sinds de 13e eeuw wordt gedragen door de jongere kinderen van de Spaanse monarchen. Ook de kinderen van het hoofd van de voormalige Portugese koninklijke familie dragen deze titel. Infant komt van het Latijnse infans en betekent kind van fari, spreken, dus letterlijk: die nog niet kan spreken.
Betekenis van Infant.
Betekenis van Infant. Infant is een Engelse naam voor jongens en meisjes. De betekenis is kind. De naam is zeldzaam in Nederland, het wordt niet of nauwelijks gebruikt. De naam Infant wordt voor zover bekend alleen gegeven aan Amerikaanse jongens.
infants Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
Over the next 200 years we see the infant Christ go from a sitting to a standing position on the Virgin's' lap, and then back again. In de volgende 200 jaar zien we het kind Christus gaan van een zittende naar een staande positie, op de schoot van de Maagd.
Visie Infant Mental Health Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid.
Visie Infant Mental Health. Visie Infant Mental Health. Jaar van publicatie.: Ouderschap en opvoeden. Babys hebben een enorm vermogen om nieuwe dingen te leren. De wijze waarop de vroege ouder-baby relatie zich gaat uittekenen, bepaalt in zeer grote mate de wijze waarop genetische en constitutionele factoren in gedrag en ontwikkeling tot uiting zullen komen.
infant Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
And initially, it was thought that they died of what's' known informally as cot" death, and more formally as Sudden" Infant Death Syndrome." Oorspronkelijk dacht men dat ze gestorven waren aan wat we in spreektaal wiegendood" noemen, en in vaktaal syndroom" van het plotseling overlijden van een zuigeling." Synoniemen Engels voor infant.:
World Association for Infant Mental Health Vlaanderen Onze visie.
Infant Mental Health uitgelegd. Infant Mental Health: de mentale wereld tussen 0 en 3. Met Infant Latijn infans: onmogelijk om te praten wordt verwezen naar een doelgroep waarin kinderen vanaf de conceptie tot aan de leeftijd van drie jaar zijn betrokken.
World Association for Infant Mental Health Vlaanderen Home.
Met Infant Latijn infans: onmogelijk om te praten wordt verwezen naar een doelgroep waarin kinderen vanaf de conceptie tot aan de leeftijd van drie jaar zijn betrokken. Infant Mental Health of IMH betekent letterlijk geestelijke of mentale gezondheid van de baby en het jonge kind.
infant Vertaling Engels-Nederlands.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: infant DE infant ES infant FR. Vertalingen infant ENNL. a baby or very young child: the baptism of infants.

Contacteer ons